Category: x DOWNLOAD mixInformační Brožury
Zde můžete nahlédnout do různých osvětových brožur, jejichž tématika souvisí s úzkostí, depresí nebo psychickým zdravím.

deprese.com – brožúry

Paní Anežka má demenci
Sociální fobie a její léčba
Generalizovaná úzkostná porucha
Panická porucha
Informace pro pacienty a jejich blizke
Informace pro pacienty
Depresivní porucha a jak ji překonat
Trápí Vás deprese v perimenopauze?
Obsedantně-kompulzivní porucha a jak ji zvládat

Reklamy

“Understanding Biological Psychology is really biology for psychology rather than a watered-down biology text. Its great strength is bridge building across the many areas of psychology. As a geneticist, I especially appreciated the way the book integrates the latest genetic advances, something seldom seen in biological psychology textbooks” Robert Plomin, Institute of Psychiatry, London.

“Here is a textbook writer who encourages students to reflect on wider implications of research findings.” The Psychologist

Biology, 8th Edition by Neil Campbell and Jane Reece
Benjamin-Cummings Pub Co | 2007 | English | ISBN: 0805368442 | 1465 pages | PDF | 384.03 MB

The best-selling biology textbook in the world just got better! Neil Campbell and Jane Reece’s BIOLOGY is the unsurpassed leader in introductory biology. The book’s hallmark values-accuracy, currency, and passion for teaching and learning-have made Campbell/Reece the most successful book for readers for seven consecutive editions. More than 6 million readers have benefited from BIOLOGY is clear explanations, carefully crafted artwork, and student-friendly narrative style.

(9th edition is already in sale)

V dňoch 19. a 20. mája 2004 usporiadala Katedra psychológie FF PU v Prešove v spolupráci so Slovenskou psychologickou spoločnosťou pri SAV v Bratislave konferenciu pod názvom Psychologické dimenzie kvality života: kvalita života – teoretický konštrukt, kvalita života – empirické zistenia.

Psychologické dimenzie kvality života
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Dzuka3/index.htm

Editor doc. PhDr. Jozef Džuka, CSc.
Vydala © Prešovská univerzita v Prešove, 2004
ISBN 80-8068-282-8
519 s.

MIT – Introduction to Solid State Chemistry

This course explores the basic principles of chemistry and their application to engineering systems. It deals with the relationship between electronic structure, chemical bonding, and atomic order. It also investigates the characterization of atomic arrangements in crystalline and amorphous solids: metals, ceramics, semiconductors, and polymers (including proteins). Topics covered include organic chemistry, solution chemistry, acid-base equilibria, electrochemistry, biochemistry, chemical kinetics, diffusion, and phase diagrams. Examples are drawn from industrial practice (including the environmental impact of chemical processes), from energy generation and storage, e.g., batteries and fuel cells, and from emerging technologies, e.g., photonic and biomedical devices.


Lecture 1: Vision Statement, Administrative Details
Lecture 2: Classification Schemes for the Elements
Lecture 3: Rutherford Model of the Atom, Bohr Model of Hydrogen
Lecture 4: Atomic Spectra of Hydrogen
Lecture 5: The Shell Model and Multi-electron Atoms
Lecture 6: De Broglie, Heisenberg, and Schrödinger
Lecture 7: Octet Stability by Electron Transfer: Ionic Bonding
Lecture 8: Born-Haber Cycle
Lecture 9: Electronegativity, Partial Charge, Polar Bonds and Polar Molecules
Lecture 10: LCAO MO, Energy Level Diagrams for H2, He2, Li2
Lecture 11: The Shapes of Molecules, Electron Domain Theory
Lecture 12: Secondary Bonding, Metallic Bonding
Lecture 13: Metallic Bonding, Band Theory of Solids, Absorption Edge of Semiconductors
Lecture 14: Intrinsic and Extrinsic Semiconductors, Doping, Compound Semiconductors
Lecture 15: Introduction to the Solid State
Lecture 16: Cubic Crystals, Miller Indices, Characterization of Atomic Structure
Lecture 17: The Generation of X-rays, Moseley’s Law, X-ray Spectra
Lecture 18: Bragg’s Law, X-ray Diffraction, Crystal Symmetry
Lecture 19: Crystal Defects: Point Defects, Line Defects
Lecture 20: Crystal Defects: Interfacial Defects, Voids, Amorphous Solids, Glass Formation
Lecture 21: Properties of Inorganic Glasses, Engineered Glasses
Lecture 22: Chemical Kinetics
Lecture 23: Diffusion
Lecture 24: Fick’s Second Law (FSL) and Transient-state Diffusion
Lecture 25: Solutions
Lecture 26: Acids and Bases
Lecture 27: Organic Chemistry
Lecture 28: Organic Glasses – Polymers
Lecture 29: Structure-property Relationships in Polymers, Crystalline Polymers
Lecture 30: Biochemistry
Lecture 31: Protein Structure
Lecture 32: Lipids
Lecture 33: Phase Diagrams – Basic Definitions
Lecture 34: Two-component Phase Diagrams
Lecture 35: Wrap-up

Documentary which looks at how developments in mathematics over the past 40 years have completely changed our understanding of the fundamental nature of the world we live in.

As we approach tipping points in both the economy and the climate, the film examines the mathematics we have been reluctant to face up to and asks if, even now, we would rather bury our heads in the sand rather than face harsh truths.

Download torrent

Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace
Jan Hendl · Vydavateľstvo: Portál, 2005

Metody kvalitativního výzkumu si získávají ve vědách o člověku a společnosti stále větší význam, ať jsou považovány za doplněk tradičních kvantitativních postupů, nebo jejich protipól. Jsou velmi užitečné v případech, kdy jde o zkoumání života lidí, historie i chodu organizací, společenských procesů apod. Příručka, jejíž přepracované a aktualizované vydání přinášíme, se již stala standardní učebnicí těchto metod u nás. Ukazuje, z jakých zdrojů metody kvalitativního výzkumu vycházejí, a představuje hlavní výzkumné plány užívané v této oblasti. Popisuje kvalitativní metody sběru dat, jejich kódování, vyhodnocování a interpretaci. Pozornost věnuje i počítačovým nástrojům sloužícím kvalitativnímu výzkumu, psaní zprávy o výzkumu a hodnocení jeho kvality.

http://darwin-online.org.uk/

• Complete publications
Origin of Species, Voyage of the Beagle,
Descent of Man, Zoology of the Beagle,
Articles, Translations, Published manuscripts,
Autobiography…

• International bibliography (Freeman)

• Private papers & manuscripts
Beagle notebooks (Galapagos notebook),
Beagle diary (audio book), Journal,
Evolution notebooks, student bills,
Annie Darwin, Emma Darwin’s diaries…

• Manuscript catalogue

• Supplementary works
Reviews & responses,
Darwin’s specimens,
Obituaries & recollections, works about Darwin …
Forthcoming: editions, translations, introductions, manuscripts & more.