Category: SOCIÁLNA PRÁCAInformační Brožury
Zde můžete nahlédnout do různých osvětových brožur, jejichž tématika souvisí s úzkostí, depresí nebo psychickým zdravím.

deprese.com – brožúry

Paní Anežka má demenci
Sociální fobie a její léčba
Generalizovaná úzkostná porucha
Panická porucha
Informace pro pacienty a jejich blizke
Informace pro pacienty
Depresivní porucha a jak ji překonat
Trápí Vás deprese v perimenopauze?
Obsedantně-kompulzivní porucha a jak ji zvládat

Reklamy

Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace
Jan Hendl · Vydavateľstvo: Portál, 2005

Metody kvalitativního výzkumu si získávají ve vědách o člověku a společnosti stále větší význam, ať jsou považovány za doplněk tradičních kvantitativních postupů, nebo jejich protipól. Jsou velmi užitečné v případech, kdy jde o zkoumání života lidí, historie i chodu organizací, společenských procesů apod. Příručka, jejíž přepracované a aktualizované vydání přinášíme, se již stala standardní učebnicí těchto metod u nás. Ukazuje, z jakých zdrojů metody kvalitativního výzkumu vycházejí, a představuje hlavní výzkumné plány užívané v této oblasti. Popisuje kvalitativní metody sběru dat, jejich kódování, vyhodnocování a interpretaci. Pozornost věnuje i počítačovým nástrojům sloužícím kvalitativnímu výzkumu, psaní zprávy o výzkumu a hodnocení jeho kvality.

Methamphetamine is one of the hardest drugs to quit. Its abuse is ravaging rural communities and cities alike. NGC correspondent Lisa Ling goes inside this global epidemic to find out what makes meth so addictive and destructive.

National Geographic: World’s Most Dangerous Drug (Meth) 01/06

Experiments in animals idetified areas of the brain thet seemd to induce a pleasurable state.
If an animal was trained to press a lever to recieve brain stimulation in these areas, they would choose to bar press over the food, water, or sex.

Such animals will self-stimulate till exhaustion! (this experiment has relevance to human addiction)

What is rewarding brain stimulation?
Pleasure Systems in the Brain
(Michael A. Bozarth)

… Olds and Milner (1954) first identified brain sites where direct electrical stimulation is reinforcing. Laboratory animals will lever press at high rates (> 6,000 times per hour) to obtain brief stimulation pulses to certain brain regions. The reinforcement from direct electrical activation of this reward substrate is more potent than other rewards, such as food or water. The potency of this electrical stimulation is most dramatically illustrated in a classic experiment where the subjects suffered self-imposed starvation when forced to make a choice between obtaining food and water or electrical brain stimulation (Routtenberg & Lindy, 1965). A second distinguishing feature of reward from electrical brain stimulation is the lack of satiation; animals generally respond continuously, taking only brief breaks from lever pressing to obtain the electrical stimulation. These two features (i.e., super-potent reward and lack of satiation) are important characteristics of direct activation of brain reward mechanisms… (full article)

TTC Understanding the Brain – Lecture 24: The Reward System Anatomy (from guidebook) here

TTC Understanding the Brain – Lecture 25: The Reward System – Drugs (from guidebook)
here and here

More about TTC Understanding the Brain (36 lectures video course)

Documentary following four youngsters suffering from the traumatic effects of bullying as they attend the Red Balloon Learner Centres in Cambridge and north-west London, which deal with children unable to attend school due to past experiences. The film charts their progress as they overcome fears and rebuild their confidence to return to education and mainstream life. BBC

EMPATIA
Bulletin

Archív od roku 2000
Archív od roku 1998

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Odbor sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a poradensko-psychologických služieb.
Asociácia poradcov a sociálnych pracovníkov SR v Bratislave.

Slúži na komunikáciu a informovanie o formách práce, úspechoch i ťažkostiach na ceste pomoci človeku v náročných životných situáciách

NIELEN PRE ODBORNÍKOV

BiblioHelp

www.bibliohelp.cz

Tyto stránky vám nabízí přehled knih vhodných pro biblioterapeutickou praxi – léčbu knihou.

Knihy zařazené do této databáze se svým zaměřením snaží pokrýt širokou škálu životních zátěžových situací, které se mohou v průběhu života vyskytnout u každého člověka. Knižní tituly byly vybrány s ohledem na psychologické aspekty četby – měly by se stát pomocníky či rádci v případech, kdy se v sobě či ve svém okolí nemůže dotyčný člověk vyznat, neví, co si počít, jak se správně zachovat, hledá útěchu, porozumění, nebo se chce podívat na svět cizíma očima či touží pomoci svým blízkým.

Kategorie knih z databáze BiblioHelp:

# Psychické problémy (184 knih)

# Fyzické problémy (136 knih)

# Sociální problémy a životní situace (295 knih)

# Terapeutická praxe (86 knih)

# Pohádkoterapie (82 knih)

http://www.clinicalsocialworkassociation.org/

Newsletters

jeden článok, ktorý ma zaujal …má priam bojový nádych, ale páči sa mi :) (winter 2009):

Are We Not Social Workers?
Britt Rathbone, LCSW-C

There’s a cloud hanging over social work. The way we are perceived by the
public and the way we perceive ourselves impact our professional identity.
Social workers are often viewed as government officials who manage
food stamps or other entitlement programs or overworked bureaucrats
who take children away from their parents. Or the average person may
just be confused by what it is we do. No wonder many of us refer to ourselves
as psychotherapists rather than clinical social workers.
In graduate school the message was “be proud of your identity as a
social worker.” We were told about the significant contribution social
workers make to outpatient mental health care in this country. We were
instructed not to feel inferior to psychologists and psychiatrists and to
advocate for our unique ability to integrate biological, psychological, and
environmental variables when providing treatment. We have a unique
perspective and a strong emphasis on clinical training in graduate school.
We are social workers.
Now I agree that the name “social worker” is not particularly descriptive.
The profession has changed significantly since the first social work
school was established in 1898. The New York School for Philanthropy,
later the Columbia University School of Social Work, initially trained volunteers
and “friendly visitors” to serve the poor. What a long way wehave come.
Now we are an indisputable profession and provide valuable and skilled services
to all socioeconomic levels, including the poorest of the poor and the richest
of the rich. The profession is no longer a volunteer
activity and is not dominated by the wealthy spouses of
industry leaders. It is populated by educated and skilled
men and women who hope to earn respectable incomes
to support themselves and their families. Social workers
are bright and competent professionals.
And what a job! Social work is a profession that allows
for careers in administration, community organization,
clinical work, supervision, teaching, and advocacy. Clinical
social workers have the opportunity to work in a variety
of settings depending on their tolerance for risk and
predictability (agencies, government, schools, hospitals,
clinics, private practice, etc.).
Clinical social workers provide a large share of outpatient
mental health care in this country and the field is growing.
Over the next eight years the need for social workers
is expected to increase by 22%, far surpassing the average
for all occupations (Bureau of Labor Statistics, Occupational
Outlook Handbook, 2008-2009 Edition).
Yet we have an identity problem. Many of us shy away
from the term “social worker” and distance ourselves
publicly from the social work profession. Too many of
us use terms and phrases like, therapist, psychotherapist,
and, “I work in mental health.” The solution to this identity
problem is to proudly and confidently announce that
we are social workers. Then help others understand what
we really do—educate when necessary, so that the public
begins to understand. Let’s be proud of who we are
and what we have to offer. “I’m a clinical social worker!”
And leave it at that. No qualifier, no spontaneous further
explanation. If asked for more explanation, respond; but
let’s allow professional success and expertise to speak for
itself.
When we are interviewed by the media, insist that we
are called a clinical social worker, not a psychotherapist.
Anyone can call themselves a psychotherapist—it is not a
term that is regulated. Not everyone can call themselves
a clinical social worker, and we have the numbers behind
us. We are the single largest provider of mental health
care in this country. So why do we, the largest provider
group, still feel wary of our profession and secondary to
many other mental health care providers?
Let’s be proud of our degrees and the work we do, the
services we provide and the many facets of our profession.
We don’t need to be doctors to get credibility.
What other profession focuses so heavily on direct clinical
experience and ongoing supervision? So why do we
accept lower reimbursement rates from insurance companies?
Why do we allow ourselves to be undervalued
in the marketplace? Are we buying into a paradigm the
insurance companies invented—that we have less value?
Or are we really the ones who invented the paradigm?
Are we allowing the insurance companies to exploit our
identity problem?
Do psychologists say they are psychotherapists when
asked what they do? Do other professions over explain?
Do attorneys say “I’m a lawyer…I litigate”? Would psychiatrists
with less therapy experience accept a lower
reimbursement rate than social workers? Probably not.
They are secure in the identity of their professions. So
let’s act as though we are secure in our identity. The public
will get on board when we get on board. Respect will
come with self-respect.
We are social workers. We are proud!

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov ASSP
Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku AVSP
International Federation of Social Worker

Odborný časopis Sociální práce/Sociálna práca svým čtenářům čtyřikrát do roka přináší 160 stran aktuálních informací z teorie i praxe sociální práce a dalších pomáhajících profesí.

Vydané čísla časopisu Sociální práce/Sociálna práca

Archív časopisu Sociální práce/Sociálna práca

Ročník 2010
* 2/2010 – Sociální práce s umírajícími
* 1/2010 – Sociální práce a boj s chudobou

Ročník 2009
* 4/2009 – Sociální práce a rozvojová pomoc
* 3/2009 – Různá pojetí sociální práce
* 2/2009 – Socialní práce se zadluženými (E)
* 1/2009 – Komunitní plánování

Ročník 2008
* 4/2008 – Duchovní dimenze sociální práce
* 3/2008 – Podniková sociální práce
* 2/2008 – Společenská zakázka a naše odpovědnost
* 1/2008 – Sociální práce s lidmi s duševní nemocí

Ročník 2007
* 4/2007 – Praxe a supervize v sociální práci
* 3/2007 – Sociální práce s lidmi se závislostí
* 2/2007 – Sociální práce s imigranty
* 1/2007 – Role sociálního pracovníka (E)

Ročník 2006
* 4/2006 – Bezdomovectví (E)
* 3/2006 – Organizační kultura (E)
* 2/2006 – Domácí násilí (Full)
* 1/2006 – Sociálně právní ochrana dětí (Full)

Ročník 2005
* 4/2005 – Probace a mediace (Full)
* 3/2005 – Rovné příležitosti (Full)
* 2/2005 – Sociální práce s rodinou a dětmi (Full)
* 1/2005 – Aktivní politika zaměstnanosti (Full)

Ročník 2004
* 4/2004 – Hodnoty a etika v soc.práci (Full)
* 3/2004 – Komunitní práce (Full)
* 2/2004 – Úloha rodiny v péči o seniory (Full)
* 1/2004 – Standardy kvality v soc. službách (Full)

Ročník 2003
* 4/2003 – Možnosti soc. práce v romských komunitách (Full)
* 3/2003 – Teorie a metody soc.p. (Full)
* 2/2003 – Děti a náhradní výchovná péče (Full)
* 1/2003 – Vzdělávání (Full)

Ročník 2002
* 2/2002 – Romové v české společnosti (Full)