Category: PSY ΨInformační Brožury
Zde můžete nahlédnout do různých osvětových brožur, jejichž tématika souvisí s úzkostí, depresí nebo psychickým zdravím.

deprese.com – brožúry

Paní Anežka má demenci
Sociální fobie a její léčba
Generalizovaná úzkostná porucha
Panická porucha
Informace pro pacienty a jejich blizke
Informace pro pacienty
Depresivní porucha a jak ji překonat
Trápí Vás deprese v perimenopauze?
Obsedantně-kompulzivní porucha a jak ji zvládat

Reklamy

“Understanding Biological Psychology is really biology for psychology rather than a watered-down biology text. Its great strength is bridge building across the many areas of psychology. As a geneticist, I especially appreciated the way the book integrates the latest genetic advances, something seldom seen in biological psychology textbooks” Robert Plomin, Institute of Psychiatry, London.

“Here is a textbook writer who encourages students to reflect on wider implications of research findings.” The Psychologist

V dňoch 19. a 20. mája 2004 usporiadala Katedra psychológie FF PU v Prešove v spolupráci so Slovenskou psychologickou spoločnosťou pri SAV v Bratislave konferenciu pod názvom Psychologické dimenzie kvality života: kvalita života – teoretický konštrukt, kvalita života – empirické zistenia.

Psychologické dimenzie kvality života
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Dzuka3/index.htm

Editor doc. PhDr. Jozef Džuka, CSc.
Vydala © Prešovská univerzita v Prešove, 2004
ISBN 80-8068-282-8
519 s.


Poutavým vzdělávacím cyklem provádí prof. MUDr. Cyril Höschl.
Cyklus “Záhady duše”

1. Záhada nevědomí
2. Záhada úzkosti
3. Záhada deprese
4. Záhada psychózy
5. Záhada schizofrenie
6. Záhada spánku
7. Záhada paměti
8. Záhada poruch příjmu potravy
9. Záhada partnerských vztahů
10.Záhada sexuálních poruch
11.Záhada agrese
12.Záhada osobnosti

Neurologist and author Oliver Sacks brings our attention to Charles Bonnett syndrome — when visually impaired people experience lucid hallucinations. He describes the experiences of his patients in heartwarming detail and walks us through the biology of this under-reported phenomenon.

or view on TED.com with subtitles

Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace
Jan Hendl · Vydavateľstvo: Portál, 2005

Metody kvalitativního výzkumu si získávají ve vědách o člověku a společnosti stále větší význam, ať jsou považovány za doplněk tradičních kvantitativních postupů, nebo jejich protipól. Jsou velmi užitečné v případech, kdy jde o zkoumání života lidí, historie i chodu organizací, společenských procesů apod. Příručka, jejíž přepracované a aktualizované vydání přinášíme, se již stala standardní učebnicí těchto metod u nás. Ukazuje, z jakých zdrojů metody kvalitativního výzkumu vycházejí, a představuje hlavní výzkumné plány užívané v této oblasti. Popisuje kvalitativní metody sběru dat, jejich kódování, vyhodnocování a interpretaci. Pozornost věnuje i počítačovým nástrojům sloužícím kvalitativnímu výzkumu, psaní zprávy o výzkumu a hodnocení jeho kvality.

Dan Dennett: A secular, scientific rebuttal to Rick Warren

Methamphetamine is one of the hardest drugs to quit. Its abuse is ravaging rural communities and cities alike. NGC correspondent Lisa Ling goes inside this global epidemic to find out what makes meth so addictive and destructive.

National Geographic: World’s Most Dangerous Drug (Meth) 01/06