Category: ANTHROPOLOGY


We are living in exceptional times. Scientists tell us that we have 10 years to change the way we live, avert the depletion of natural resources and the catastrophic evolution of the Earth’s climate.

The stakes are high for us and our children. Everyone should take part in the effort, and HOME has been conceived to take a message of mobilization out to every human being.

For this purpose, HOME needs to be free. A patron, the PPR Group, made this possible. EuropaCorp, the distributor, also pledged not to make any profit because Home is a non-profit film.

HOME has been made for you : share it! And act for the planet.

Yann Arthus-BertrandReklamy

The Ascent of Man is a thirteen-part documentary television series produced by the BBC and Time-Life Films which was first transmitted in 1973. It was written and presented by Jacob Bronowski. Intended as a series of “personal view” documentaries in the manner of Kenneth Clark’s 1969 series Civilisation, Ascent received acclaim for Bronowski’s highly informed but eloquently simple analysis, his long unscripted monologues and its extensive location shoots.

This documentary is from 1970´ so some information in it is outdated, and till then, has been revised. But, nevertheless still inspiring.

torrent
Series outline:
1. Lower than the Angels — Evolution of man from proto-ape to 400,000 years ago.
2. The Harvest of the Seasons — Early human migration, agriculture and the first settlements, war.
3. The Grain in the Stone — Tools, development of architecture and sculpture.
4. The Hidden Structure — Fire, metals and alchemy.
5. Music of the Spheres — The language of numbers.
6. The Starry Messenger — Galileo’s universe.
7. The Majestic Clockwork — Explores Newton and Einstein’s laws.
8. The Drive for Power — The Industrial Revolution.
9. The Ladder of Creation — Darwin and Wallace’s ideas on the origin of species.
10. World within World — The story of the periodic table.
11. Knowledge or Certainty — Physics and the clash of absolute knowledge, the oppressive state, and its misgivings realizing the result of its terrible outcome.
12. Generation upon Generation — Life, genetics, and the cloning of identical forms.
13. The Long Childhood — Bronowski’s treatise on the commitment of man.


Ingold,T.: Encyclopedia of Anthropology – Humanity,Culture and Social Life

A PBS Nova presentation on the growing cultural intelligence of the greater apes.
video.google.com

Murphy,R: Umlčené Tělo

Kniha amerického antropologa (poprvé vyšla v roce 1987) je analýzou autorova života před a po postižení nádorem v páteři. Sám o této knize říká: “Tato kniha se zrodila z pocitu, že mé dlouhé onemocnění chorobou míchy je jako dlouhodobý terénní antropologický výzkum, poněvadž mne zavedlo do sociálního světa, který byl pro mne zpočátku stejně cizí a podivný jako společnosti amazonských pralesů. A jelikož povinností každého antropologa je podávat zprávy o svých cestách, ať už se pustí k protinožcům, nebo do stejně vzdálených hlubin lidské zkušenosti, i já předkládám své svědectví. Vedla mne k tomu řada důvodů, ale v prvé řadě jsem myslel na to, abych široké veřejnosti a invalidním lidem odevšad přiblížil sociální podmínky fyzicky postižených a význam tohoto stavu jakožto alegorie veškerého života ve společnosti. Antropolog dosud žádnou podobnou knihu nenapsal, a proto jsem základní inspiraci čerpal pouze z jedné antropologické práce – ze Smutných tropů Clauda Lévi-Strausse o jeho cestách a výzkumech v ztracených končinách Brazílie. Francouzský antropolog použil svou cestu napříč geografickým prostorem jako horizont a zdroj zkoumání struktury lidského myšlení. Já jsem velmi podobně využil svou odyseu do niterného prostoru ke zkoumání struktury jáství a citového postoje. Kniha čerpá z mnoha zdrojů. V podstatě vypravuje o mé zkušenosti s paralýzou, avšak mé obecné chápání tohoto postižení obohatila četba o sociálních důsledcích invalidity a terénní výzkum mezi paralytiky.” Od téhož autora jsme v roce 1998 vydali učebnici Úvod do kulturní a sociální antropologie. Přeložila

BRONISLAW MALINOWSKI

TOM HARRISON

MARGARET MEAD