V dňoch 19. a 20. mája 2004 usporiadala Katedra psychológie FF PU v Prešove v spolupráci so Slovenskou psychologickou spoločnosťou pri SAV v Bratislave konferenciu pod názvom Psychologické dimenzie kvality života: kvalita života – teoretický konštrukt, kvalita života – empirické zistenia.

Psychologické dimenzie kvality života
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Dzuka3/index.htm

Editor doc. PhDr. Jozef Džuka, CSc.
Vydala © Prešovská univerzita v Prešove, 2004
ISBN 80-8068-282-8
519 s.

Reklamy