Gyokuro Konacha Daimonji (Marukyu Koyamaen)
Great tea!