Unger, D.: Psychoterapeutický vztah u hraničních poruch osobnosti (Rigorozní práce)
full pdf

“V teoretické části jsem se snažil podat přehled různých pojetí psychoterapeutického vztahu a jeho výzkumu. Velký prostor je věnován různým pojetím diagnostického konceptu hraniční poruchy osobnosti a různým psychoterapeutickým přístupům k léčbě hraniční poruchy osobnosti. Získané údaje je vhodné použít zejména k orientaci v dosavadních znalostech a přístupech k hraniční poruše osobnosti.
U výzkumu, který se věnoval zkušenostem šesti vybraných psychoterapeutů se vztahem s pacienty s hraniční poruchou osobnosti v individuální terapii, bylo označeno poměrně velké množství témat, která se v této souvislosti objevila. U každé výpovědi byly navržena rovněž struktura jednotlivých témat. Témata se vztahují nejenom k zaměření výzkumu, kterým je psychoterapeutický vztah, ale rovněž ke kontextu léčby. Ten považuji v tomto zkoumání za neméně důležitý.”…

http://www.psychoterapie-unger.cz/