Obsah:

Úvod
Obsedantno-kompulzívna porucha
Úzkostné poruchy
Posttraumatická stresová porucha
Depresívna porucha
Úvahy
Záver
Literatúra

Počet strán: 74

Kniha je nepredajná. Dá sa získať len ako bonus pri predaji kníh Vydavateľstva-F na odborných podujatiach. (ale majú ju v Univerzitnej knižnici)

Vydaveteľstvo F

Reklamy