Vynikajúca debata o Freudovi, psychoterapii a neurovedách! Debata načrtáva prínos a postupné prehodnotenie Freuda, a taktiež vývin, súčasný stav a vízie do budúcna v oblasti psychoterapie a jej vzťahu k neurovedám a neurobiológii (zrozumiteľným spôsobom). Výborné.
Naozaj sa oplatí pozrieť.

A discussion about the legacy of Sigmund Freud with Eric Kandel, Aaron Beck, Steven Roose & Peter Fonagy.
video.google.com

Pár ďaľších zdrojov k diskutovaným témam, ktoré ma zaujali:
Neuropsychoterapie – Nové přístupy k terapii na základě poznatků neurovědy K. Grawe (recenzia)

Psychodynamická psychoterapia – vysvetlená (P. Hughes, D. Riordan)

Psychoanalytické teorie Perspektivy z pohledu vývojové psychopatologie (P. Fonagy, M. Target)