Kvalitatívna analýza životného príbehu a kvality súčasného života u ľudí s diagnózou schizofrénie.pdf

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca sa venuje analýze životných príbehov a kvality života siedmich ľudí s diagnózou schizofrénie. Autorka si za cieľ práce stanovila spoznávanie spôsobu, akým si participanti štruktúrujú svoju realitu, ako hodnotia svoje životné skúsenosti v súvislosti so svojím ochorením a aké životné ciele participanti hodnotia ako určujúce kvalitu ich života. Autorka sa snaží zistiť odpovede na výskumné otázky prostredníctvom naratívnej analýzy životných príbehov a dotazníka SEIQoL. Analýza výsledkov výskumu poukazuje na zníženú kvalitu života a rôznu mieru spracovania ochorenia ako životnej udalosti.

Reklamy