Archív časpisu Psychiatria pre prax

Prináša najnovšie prehľadové a praktické poznatky z oblasti diagnostiky a liečby predovšetkým psychiatrických ochorení, ale i chorôb súvisiacich s psychiatriou. Zároveň ponúka žiadané príspevky z praxe vo forme kazuistík, či prostredníctvom informácií z pracovísk.