PSYCHOLOGICKÉ POJETÍ PSYCHOTERAPIE
(ZASTAVENÍ NAD DÍLEM KLAUSE GRAWEHO)

Napsáno pro: Československá psychologie. Lektorováno 2005,
připraveno k vydání v ročníku 2006.

Celý článok
Vyzkumy v psychoterapii – Zastavení nad dílem K.Graweho – Psychologické pojetí psychoterapie

ABSTRACT
The article provides the commentary on Klaus Grawe’s recently published book
Psychological Therapy (Hogrefe & Huber, 2004). In this review the book is welcomed as one
of the important summary of the psychological perspectives in psychotherapy. The particular
emphasis that author points out in the review are some issues, e.g. available research
evidences known from the past decades of research, question what works in psychotherapy
and some outcome results and approaches in research now. The personality of the therapist,
his/her personal and communicative attributes, or e.g. the sudden gains in the therapy and the
research of the process are mentioned, too. The aim of the article is to introduce a complex
thinking that has been established by Grawe’s Swiss group and to rethink the importance of
complexity of psychotherapy in the Czech psychology today. The work recently closed by
Grawe’s death remains the one of the most scientific approaches to psychotherapy and a
psychological model of psychotherapy. The impact of his contribution is welcomed as a
challenge for Czech psychologists and psychotherapists.

ÚVOD
Výzkum v psychoterapii, zkoumání toho, co, jak, pomocí čeho (pomocí kterých proměnných),
ale také proč, kdy a za jakých okolností v psychoterapii působí, má dlouhou tradici.
V anglické jazykové oblasti existují desítky knih a dnes již tisíce časopiseckých publikací,
zpráv o výzkumech a meta-výzkumech. V německé jazykové oblasti byl výzkum
psychoterapie několik desetiletí spojen se jménem Klause Graweho (1943-2005), švýcarského
profesora klinické psychologie, vedoucího Psychoterapeutického centra
(Psychotherapeutische Praxisstelle) a Katedry klinické psychologie Bernské university,
rovněž ambulantně praktikujícího terapeuta. Troufám si tvrdit, že máme mnoho důvodů
domnívat se (a měli bychom se o tom i čas od času přesvědčovat), že evropské
psychoterapeutické myšlení (zvláště rakouské, švýcarské a německé) má blízko k tradici
české, možná blíže než tradice a praxe anglická a americká. Pochopitelnou překážkou v širším
seznamování se s německými pracemi ze středu Evropy byla a je jazyková bariéra. 1)
Studentská internetová generace se orientuje kromě mateřského jazyka převážně na zdroje
v angličtině. A právě proto, že angličtina již pro většinu studentů psychologie a psychoterapie
bariéru nepředstavuje, lze si jen přát, aby nynější anglické vydání Graweho 600stránkové
důkladné práce o psychoterapii (Psychological Therapy, Hogrefe&Huber 2004; původní
vydání Psychologische Therapie z roku 1998) vešlo šíře ve známost. 2) Graweho výzkumy a
závěry – ale i „analfabetické“ pojetí obecných účinných faktorů v psychoterapii – jsou
v německé oblasti předmětem zájmu a diskusí a jsou hojně citovány; to může autor tohoto
textu dosvědčit sám ze zkušeností ze tří světových psychoterapeutických kongresů
pořádaných Evropskou asociací pro psychoterapii (Vídeň 1996, 1999, 2002).
Graweho kniha Psychological Therapy představuje vědeckou a zejména výzkumnou obhajobu
psychoterapie. Je potřeba psychoterapii obhajovat? Ano. Ne snad mezi praktickými terapeuty,
ale v akademických, univerzitních, exaktně a „na důkazy“ orientovaných kruzích odborníků –
ano. Psychoterapie si totiž dlouho utvářela renomé vágní a exaktně málo uchopitelné
disciplíny, různými jazyky (psychoanalytickým, adleriánským, jungovským apod.) hovořící o
psychodynamických silách, konfliktech, významech snů apod. – a to téměř vždy řečí
neverifikovatelných tvrzení. Odstup akademických psychologů od psychoterapie a jejich
despekt k nevědeckosti psychoterapie, jak nejednou zmiňuje Grawe (např. 2004, s. 100-101),
nabyl takových rozměrů, že dlouhou dobu se psychologové na univerzitách nechtěli
psychoterapií vůbec zabývat…
Celý článok Vyzkumy v psychoterapii – Zastavení nad dílem K.Graweho – Psychologické pojetí psychoterapie

Reklamy