Grawe, K.: Neuropsychoterapie
Nové přístupy k terapii na základě poznatků neurovědy

Recenzia
Rozsáhlá kniha nedávno zesnulého Klause Graweho (německy) má podtitul Nové přístupy k terapii na základě poznatků neurovědy. Je to sice oblíbená fráze, pod kterou se ukrývají občas spisky zcela pavědné, ale v tomto případě je tento podtitul zcela namístě. Dá se říci, že odkaz k rigorózní vědě, je tak silný, že bude dráždit i nemálo tradičních terapeutů. Zároveň se však dá říci, že se jedná o zcela převratnou knihu, která ukazuje tuhnutí psychologie jako “měkké vědy”. Myšlenka, že psýché jako samostatná entita ovlivňuje procesy v mozku, je pro autora nepřijatelná, existuje jen příčinný vliv mozku na psýché. Pokud je psychoterapie úspěšná, musí ovlivňovat expresi genů v mozkových buňkách…pokračovať

martinus.sk
Téměř každý měsíc se v Nature, Science nebo v jiném renomovaném vědeckém časopise objeví velmi kvalitní neurovědecké práce s velmi zajímavými objevy. Svou dynamikou a významem pro lidstvo může neurovědám konkurovat snad pouze genetický výzkum. Kniha Neuropsychoterapie shrnuje, co dnes víme o neuronálních strukturách a procesech, které se odehrávají v mozku a ovlivňují naše pocity a způsoby jednání. Snaží se odpovědět například na otázky, jaké jsou neuronální předpoklady psychických nemocí nebo jak je možné, že mozek produkuje psychické poruchy. Zároveň zprostředkovává důsledky neurovědeckých objevů pro psychoterapeutickou praxi s pacienty, kteří těmito poruchami trpí. Neuronální předpoklady psychických poruch sahají dále za onemocnění samé a je třeba s nimi v terapeutické praxi počítat a pracovat. Psychoterapie, která je obeznámena s pokrokem neurověd, pak dokáže psychologickými prostředky měnit nastavení neuronálních struktur, a tím “prorážet” nové cesty k pozitivnímu životnímu náhledu pacientů. Cíle a úkoly informované terapie jsou tak nahlíženy ze zcela nové perspektivy, která ukazuje daleko do budoucna.

Kniha je určena studentům medicíny, psychologie, terapeutům, psychiatrům a neurologům

Klaus-Grawe-Institute for Psychological Therapy

Reklamy