www.bibliohelp.cz

Tyto stránky vám nabízí přehled knih vhodných pro biblioterapeutickou praxi – léčbu knihou.

Knihy zařazené do této databáze se svým zaměřením snaží pokrýt širokou škálu životních zátěžových situací, které se mohou v průběhu života vyskytnout u každého člověka. Knižní tituly byly vybrány s ohledem na psychologické aspekty četby – měly by se stát pomocníky či rádci v případech, kdy se v sobě či ve svém okolí nemůže dotyčný člověk vyznat, neví, co si počít, jak se správně zachovat, hledá útěchu, porozumění, nebo se chce podívat na svět cizíma očima či touží pomoci svým blízkým.

Kategorie knih z databáze BiblioHelp:

# Psychické problémy (184 knih)

# Fyzické problémy (136 knih)

# Sociální problémy a životní situace (295 knih)

# Terapeutická praxe (86 knih)

# Pohádkoterapie (82 knih)