Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov ASSP
Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku AVSP
International Federation of Social Worker