Odborný časopis Sociální práce/Sociálna práca svým čtenářům čtyřikrát do roka přináší 160 stran aktuálních informací z teorie i praxe sociální práce a dalších pomáhajících profesí.

Vydané čísla časopisu Sociální práce/Sociálna práca

Archív časopisu Sociální práce/Sociálna práca

Ročník 2010
* 2/2010 – Sociální práce s umírajícími
* 1/2010 – Sociální práce a boj s chudobou

Ročník 2009
* 4/2009 – Sociální práce a rozvojová pomoc
* 3/2009 – Různá pojetí sociální práce
* 2/2009 – Socialní práce se zadluženými (E)
* 1/2009 – Komunitní plánování

Ročník 2008
* 4/2008 – Duchovní dimenze sociální práce
* 3/2008 – Podniková sociální práce
* 2/2008 – Společenská zakázka a naše odpovědnost
* 1/2008 – Sociální práce s lidmi s duševní nemocí

Ročník 2007
* 4/2007 – Praxe a supervize v sociální práci
* 3/2007 – Sociální práce s lidmi se závislostí
* 2/2007 – Sociální práce s imigranty
* 1/2007 – Role sociálního pracovníka (E)

Ročník 2006
* 4/2006 – Bezdomovectví (E)
* 3/2006 – Organizační kultura (E)
* 2/2006 – Domácí násilí (Full)
* 1/2006 – Sociálně právní ochrana dětí (Full)

Ročník 2005
* 4/2005 – Probace a mediace (Full)
* 3/2005 – Rovné příležitosti (Full)
* 2/2005 – Sociální práce s rodinou a dětmi (Full)
* 1/2005 – Aktivní politika zaměstnanosti (Full)

Ročník 2004
* 4/2004 – Hodnoty a etika v soc.práci (Full)
* 3/2004 – Komunitní práce (Full)
* 2/2004 – Úloha rodiny v péči o seniory (Full)
* 1/2004 – Standardy kvality v soc. službách (Full)

Ročník 2003
* 4/2003 – Možnosti soc. práce v romských komunitách (Full)
* 3/2003 – Teorie a metody soc.p. (Full)
* 2/2003 – Děti a náhradní výchovná péče (Full)
* 1/2003 – Vzdělávání (Full)

Ročník 2002
* 2/2002 – Romové v české společnosti (Full)