Časopis psychiatria-psychoterapia-psychosomatika

Archív čísel od r. 2002 (prehľadové práce, kazuistiky, výber z literatúry, recenzie)


PÁR ČLÁNKOV:

Janíková, E.: Mladosť – pochabosť… alebo úvaha o vývojovom procese fenoménu sebavedomia u psychoterapeuta

Žucha, I. – Čaplová, T.: Frustrácia, medicínsko psychologická úvaha
Východiskom pre uvažovanie o frustrácii je slovo ”potreba“. Ako každé slovo, ktoré obsahuje čosi ”ľudské“, najmä ”psychické“, zaťažuje sa rôznorodými významami. Keby sme chceli katalogizovať ľudské potreby, čoskoro by sme naďabili na problémy. Pretože človek je predovšetkým ”organizmus“, ktorý má miesto v ”systéme“ organizmov, jeho ”základné“ potreby sú ”biologické“. Ale: sú potreby, ktoré sú ”psychicky“ manifestné, napríklad potreba jesť, ako aj potreby, o ktorých sa človek nedozvie, napríklad potreba esenciálnych amínokyselín v potrave. Prvá skupina sa dostane do prežívania…

Růžička, J.: Deset těžkých hříchů psychoterapie
Autor poukazuje na několik tématických oblastí, které jsou v psychoterapii opomíjeny a které ohrožují její svébytnost i určení…