Oláh: Metódy sociálnej práce

Pavel Navrátil: Teorie a metody sociální práce (Zeman 2001)

Ivo Řezníček: Metody sociální práce (SLON 1994) <

Oldřich Matoušek: Základy sociální práce (Portál 2001)

Ivo Úlehla: Umění pomáhat (SLON 1999)

Novotná, Schimerlingová: Sociální práce, její vývoj a metodické postupy (UK 1992)

Jaroslava Králová: Speciální techniky sociální práce (Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2002)

Ján Gabura, Jana Pružinská: Poradenský proces (SLON 1995)