Petříček Miroslav – Úvod do (současné) filosofie, 11 improvizovaných přednášek

Z obsahu:
Jednota filozofie: Platón a Kant
Fenomenologie E. Husserla: problém smyslu
Věda a přirozený svět
M. Heidegger: analýza lidské existence a otázka bytí
G. Marcel a A. Camus: dva póly existencionalismu
Existencionalismus J.-P. Sartra
J. Patočka. Filozofie a jazyk
L. Wittgenstein: mlčíci filosof
Matafyzika a E. Lévinas
Postmoderna a otevřená struktura