Filozofický rozhovor ako súčasť psychoterapie, psychologického poradenstva a výcvikov pre budúcich psychoterapeutov/poradkyne